Retur av order - Ångerrätt
  Enligt distansavtalslagen har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att du tagit emot varorna. Du har rätt att utan kostnad öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar.
  Två möjliga sätt till retur finns.

   1. Retur till Ny Generation-kontor
    Du har möjlighet att returnera eller byta köpta produkter på nygeneration.se på Ny Generations kontor i Uppsala. Retur eller byte på Ny Generation-kontor är kostnadsfritt.. För retur på Ny Generation-kontor krävs att webbkvitto medtas. Återbetalning sker på det sätt som betalning gjorts vid beställning. Kontant ersättning utbetalas ej.

   2. Retur per post
    Skicka din retur till:
    Ny Generation
    Lägerhyddsvägen 2, hus 38
    752 37 Uppsala
    Vid retur per post ska kopia av webbkvittot bifogas. All retur per post bekostas av dig som kund. Vid retur av hela eller delar av ordern återbetalar vi tillbaka varans belopp. I de fall köpet betalats med kort sker återbetalning till vid köpet använt kort.